Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst MBI Beton BV (MBI) ten aanzien van de website http://www.mbi.nl/ u op het volgende:

 

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van MBI. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MBI.

MBI streeft ernaar om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. MBI kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. MBI vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat MBI geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

De op de website getoonde informatie wordt door MBI met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. MBI behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

MBI stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen, maar is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

MBI is niet verantwoordelijk voor eventuele links naar andere websites, welke geen eigendom zijn van MBI. Indien men de link activeert kan MBI niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van en eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door MBI worden onderhouden wordt afgewezen.

MBI sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

directie MBI Beton