MBI over beton

Duurzaam bouwmateriaal

Achtergrondinformatie

Beton

In de media wordt soms over beton gesproken alsof het zou gaan om één homogeen product. Het is echter een enorm veelzijdig product.  Er zijn tientallen varianten betonmortel samen te stellen. En dat is nu ook precies het prachtige aan het bouwmateriaal beton. De samenstelling kan zodanig aangepast worden dat het aan de eisen en omstandigheden voldoet die gevraagd wordt.

Zonder beton geen vooruitgang

Beton wordt ook over de hele wereld geproduceerd en gebruikt als bouwmateriaal. Zonder beton is er geen vooruitgang. En dat is ook direct de valkuil van het materiaal als we praten over duurzaamheid. Want ook hier wordt het materiaal als een homogene groep aangeduid. Maar dat is het geenszins. Op deze pagina brengen wij u graag in het kort kennis bij over beton en hopen hiermee een aantal misvattingen weg te nemen.

Samenstelling

Beton is heel simpel gezegd een mix van zand, grind (of granulaat), water, bindmiddel (cement) en vulstoffen. Veelal natuurlijke grondstoffen die lokaal worden gewonnen. Dit heeft als voordeel dat beton goed recyclebaar is. Niks mis mee en toch hoor je vast vaak anders. Wil je een eerlijk en goed waardeoordeel kunnen vellen over beton dan zal je jezelf moeten verdiepen in het bindmiddel. Ook de toevoeging van elke vreemd materiaal (afvalmateriaal van derden of hulpstoffen) kan de circulariteit nadelig beïnvloeden. Over deze twee items vind je onderstaand meer informatie.

Sinds 1945

De historie van MBI is in 1945 begonnen in Eindhoven, aan de Hastelweg 149. Na de bevrijding leende Anton van der Meijden vijfduizend gulden van zijn moeder om voor zichzelf te beginnen. Vanuit een simpel schuurtje werden de eerste betonnen elementen gemaakt die nodig waren voor de heropbouw van Nederland. De rest is historie!

Huidig productprogramma

Beton is onder te verdelen in twee hoofdgroepen

Gewapend beton

Beton kan grote drukkrachten weerstaan, maar is niet goed bestand tegen trekkracht, schuifspanningen en dwarskrachten. Voor constructieve werken wordt daarom het beton gewapend.

Gewapend beton is beton voorzien van wapeningsstaal. Wapeningsstaal zijn staven, netten of roosters van staal (meest voorkomend). De wapening in het beton neemt bepaalde krachten op. Het vormt hierdoor een zeer sterk geheel en is dan ook de basis van bijna elk huis, gebouw of infrastructureel werk. Over de werking van deze wapening valt heel wat te vertellen maar zo ver willen wij niet gaan.

Het productieproces en het bouwproces van gewapend beton is in ieder geval niet te vergelijken met het productieproces van ongewapend beton. De Product Life Cycle (en footprint) van beide hoofdgroepen is in ieder geval al niet met elkaar te vergelijken.

Ongewapend beton

Ongewapend beton is niet geschikt voor het dragen van constructies maar wel zeer geschikt voor drukkrachten. Beton als bestratingsmateriaal is dan ook een zeer logische en praktische keuze. En daar waar beton vroeger alleen saai en grijs was is het inmiddels een bouwmateriaal dat op esthetisch gebied de strijd aan kan met veel andere materialen.

Geprefabriceerd

Geprefabriceerd, of wel prefab, is de naam voor betonproducten die in de fabriek onder ideale omstandigheden zijn geproduceerd. De naam prefab staat in de volksmond voor grotere betonelementen die in de fabriek zijn geproduceerd. Maar betonstraatstenen en tegels zijn in wezen ook geprefabriceerd.

How it's made

Bestratingsmateriaal

In het kort komt het hierop neer dat er een mengsel gemaakt wordt met de basisingrediënten zand, granulaten, cement en water. De grondstoffen liggen opgeslagen naast onze productiefaciliteit. Met de kraan worden de grondstoffen in de bunkers van de fabriek gestort. Daar komen de ingrediënten bij elkaar en wordt er ‘aardvochtig beton’ gemaakt. Dit beton wordt aangevoerd naar de stenenpers en aangetrild in stalen mallen. Nadat de betonstenen uit de mallen zijn gehaald gaan deze vervolgens naar klimaatkamers om uit te harden. Na ca. 48 uur zijn de stenen voldoende uitgehard om ingepakt te worden. Vervolgens blijven de stenen nog minimaal 7 dagen op het tasveld staan waar de uiteindelijke hardheid wordt verkregen.

(Uiteraard komt er voor de productie van stenen met deklagen of speciale nabewerking nog meer bij kijken.)

Beton en CO2

Cement

Cement is een belangrijke grondstof voor de productie van beton. Het is het bindmiddel dat nodig is om de toeslagmaterialen aan elkaar te verbinden. Als vuistregel wordt aangenomen dat de cementindustrie ongeveer 5% van het wereldwijd door mensen veroorzaakte broeikasgas CO2 uitstoot.

CO2 Footprint

Het grootste deel van de emissie van broeikasgassen door de productie van cement is gerelateerd aan de ontleding van kalksteen (decarbonatatie). Kalksteen is een onmisbare grondstof voor de productie van cement. Van cement tot cement kunnen er grote verschillen optreden in CO2-uitstoot. Die verschillen hebben te maken met de energie-efficiency van de betreffende cementfabrikant, met de gebruikte brandstoffen en met het klinkergehalte van het cement.

Verschillen per werelddeel

Er zijn wel verschillen tussen regio’s in de wereld. Aan cement uit Oost-Europa is gemiddeld 70 kg/ton CO2 méér verbonden dan cement uit West-Europa. Aan de cementproductie in China kleeft gemiddeld zelfs 220 kg/ton méér CO2. China is bovendien op afstand de grootste cementproducent ter wereld.

De Nederlandse situatie wijkt sterk af van die in Europa. Nederland is een land dat relatief veel cement importeert. Daarnaast produceert en gebruikt Nederland veel cement waar relatief weinig CO2 aan toegekend wordt.  Dit is mogelijk omdat wij producten als hoogovenslak en poederkoolvliegas voor handen hebben. Dat als alternatief dient voor klinker.

In Nederland produceren we met de meeste duurzame cementsoorten en wordt door technologische ontwikkeling het cementgebruik reeds teruggedrongen.

30% minder cementverbruik door inzet van cemsaver

Door het gebruik van een duurzaam hulpmiddel in ons CemSaver®-concept besparen wij 30 procent cement in de productie van betonstenen. Dankzij een unieke hulpstof, een Nederlandse uitvinding, wordt de lijmkracht van het cement vergroot waardoor we er minder van nodig hebben. CemSaver® is één van de pijlers in onze duurzame betonsteen: Duraton®.

Betonmortel verduurzaamt

Minimale CO2-uitstoot bij de productie 

Op de website van Betonhuis.nl, branchevereniging van de cement- en betonindustrie, kunnen we volgende informatie terugvinden. “De uitstoot van CO2 bij de productie van betonmortel is voor het vijfde jaar op rij gereduceerd. Nederland is al koploper waar het gebruik van CO2-arme cementen betreft. Slechts 1,5% van de totale CO2-uitstoot in Nederland is gerelateerd aan het gebruik van beton. In Europa is dat 4 à 6%, wereldwijd zelfs 9 à 10%.  Betoncentrales leveren een stevige bijdrage aan een groenere bouwsector door verantwoorde inkoop, productie en levering. Maar ook zuinig rijden bij vrachtvervoer en optimale logistiek bespaart CO2.”

betonmortel

Meer weten? Neem Contact met ons op.

Kennis over beton en cement is echt een specialisme. Onze afdeling productinnovatie en kwaliteitsbeheer is voor vraagstukken beschikbaar. Neem contact met ons op als meer wilt weten over de duurzaamheid van ons beton. Ons beleid is open en transparant. Op verzoek zijn MKI-waarden (milieu-kosten-indicator) van onze producten beschikbaar.

    Verzenden

    Contact