Bestrating Oplossingen

Waterpasserende bestrating

Waterpasserende bestrating

Met klimaatverandering is er een steeds groter belang voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. MBI biedt hiervoor waterpasserende bestrating. Dat is bestrating, waarbij (hemel)water de ruimte krijgt om de bodem te infiltreren. Naast waterpasserende stenen biedt MBI ook een totaaloplossing in de vorm van het Porodrain®-systeem (infiltratiesysteem).

Tot 40%
Open ruimte

Ruime keuze
Open stenen

Ruime keuze
uit kleuren

Ruime keuze
uit formaten

Waterbeheer

Het thema water is op dit moment erg actueel. Hemelwater dat op verhardingen valt wordt traditioneel in kolken verzameld en afgevoerd met behulp van riolering. De regenbuien worden echter steeds intensiever, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Ons rioleringsstelsel is hier niet op berekend. Daarnaast is het ook niet meer wenselijk om al ons regenwater af te voeren naar het riool. Schoon water hoeft immers niet gezuiverd te worden en mag zo terug worden gegeven aan de natuur.

Afkoppeling regenwater

Als gevolg hiervan is het logisch dat het overheidsbeleid gericht is om schoon (hemel)water niet meer af te voeren naar het rioolstelsel, of in ieder geval zo min mogelijk. Afkoppeling van hemelwater wordt dit genoemd. Bij de afkoppeling dient wel rekening te worden gehouden met piekbelastingen om waterschade te voorkomen. Het overtollige water zal moeten worden begeleid en/of tijdelijk opgevangen. Wateroverlast zullen wij soms niet aan ontkomen, maar waterschade moeten wij zeker voorkomen. Hierbij heeft het gebruik van waterpasserende bestrating grote voordelen. Het regenwater wordt op de plaats waar het valt direct afgevoerd naar de ondergrond. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af. Uiteraard dient ook de ondergrond aangepast zijn om infiltratie te bespoedigen.

Drainsteen

De drainsteen van MBI is een betonstraatsteen – keiformaat dikte 8 cm – welke op de streklagen is voorzien van twee sleuven en op de kopse kanten voorzien is van één sleuf. Deze zes sleuven per steen zorgen ervoor dat deze betonstraatsteen een erg groot waterpasserend vermogen bezit. U herkent deze betonstraatsteen onmiddellijk wanneer deze toegepast is door het uitgesproken voegenpatroon.

De drainsteen heeft een waterpasserend gehalte van ca. 586 tot 2.500 liter per seconde/per hectare afhankelijk van het gebruikte voegmateriaal. De drainbetonstraatsteen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN-EN 1338 alsmede de DIN 18130 (Wasserdurchlässigkeitsbeiwert für Pflasterbeläge aus Pflaster-steinen mit aufgeweiteten Fugen). De drainsteen is leverbaar in diverse kleuren en deklaagsamenstellingen, beter bekend als onze GEO-texturen. (Op naast staande foto is de toplaag tevens voorzien van reflectie materialen.) De drainstraatsteen is uiteraard machinaal te verwerken.

Bij de verwerking van waterpasserende bestrating is het noodzakelijk dat deze strak wordt gestraat en dat de uitsparingen goed worden gevuld met drainerend voegmateriaal. Een goed onderhoudsplan is noodzakelijk om dichtslibben van de voegen te voorkomen. Uiteraard kunnen wij u op al deze facetten adviseren.

Drainsteen

Porodrain-steen

Het kenmerk van de Porodrain-steen is de wigvormige verdikking aan de streklagen en de kopse kanten. Deze betonstraatsteen heeft het formaat 21×10,5x8cm. Dit betreft het buitenformaat, gemeten van de onderkant waar de stenen tegen elkaar sluiten. Door de vorm van de stenen in combinatie met de voegen ontstaat een erg groot waterpasserend vermogen. De Porodrain-steen is leverbaar in diverse kleuren en deklaagsamenstellingen. Tevens is de Porodrain-steen machinaal te verwerken. Ook hier geldt dat de voegen opgevuld moeten worden met drainerend voegmateriaal. Een goed onderhoudsplan is noodzakelijk om dichtslibben van de voegen te voorkomen. U kunt ook kiezen voor het implementeren van het volledige Porodrain®-systeem. Uiteraard kunnen wij u op al deze facetten adviseren.

Andere waterpasserende stenen van MBI

  • NCB-Klinker is een extra diepe steen met 42% open ruimte ter bevordering van grasgroei en waterinfiltratie.
  • Herba Linea is een stijlvolle bestratingsoplossing met 22% open ruimte, perfect voor stedelijke gebieden.
  • Nieuw: Capital L+T stenen zijn eindeloos te variëren van dichte bestrating tot zeer open bestrating.

 

Porodrain-steen

 

Drainsteen
Drainsteen
Parkeerterrein Pretpark Drievliet in Rijswijk
Parkeerterrein Pretpark Drievliet in Rijswijk
Porodrain® Zeist
Porodrain® Zeist
NCB grasklinker, Albert Heijn
NCB-Klinker

Bekijk ons volledige infra assortiment in het Assortimentsboek!

Naast onze waterpasserende bestrating, biedt MBI een ruim assortiment elementverharding.

Neem nu Contact op. Onze adviseurs staan voor jou klaar!

MBI biedt een zeer uitgebreid assortiment elementverhardingen. Deze ruime keuze biedt veel inspiratie en geven je onbegrensde mogelijkheden.

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs

    Verzenden