MBI over MBI

Duraton®

Duraton® - Duurzaam beton!

Wij streven naar het produceren van stenen met de laagste MKI-waarde die met de stand der techniek mogelijk is, zonder dat dit afbreuk doet aan de basisvoorwaarden van levensduur en mogelijkheid tot re-use. Beton dat aantoonbaar op de meest duurzame wijze geproduceerd is; met grondstoffen die aantoonbaar op de lange termijn duurzaamheid waarborgen; waarbij producten een gegarandeerde lange gebruikstermijn kennen met een hoogwaardige toplaag. Dat is Duraton®!

Duraton® staat voor de MBI steen met de laagste MKI-waarde:

  • Focus op de totale milieukosten
  • CO2-efficientie van bindmiddelen
  • Optimale prestatie en levensduur
  • Resultaat: 34% MKI-verlaging t.o.v. een vergelijkbare steen in standaard receptuur

Duurzame betonstenen

Een belangrijke stap om de MKI-waarde te verlagen is minder cement gebruiken en te zorgen dat het cement dat toegevoegd wordt ook 100% wordt geactiveerd. Vanuit dat oogpunt heeft MBI een nieuwe receptuur ontwikkeld, samengesteld uit een minimale hoeveelheid cement aangevuld met milieuvriendelijke hulpstoffen. Dit leidt ertoe dat wij tot 30% minder cement gebruiken in onze betonstraatstenen. De hulpstoffen in de receptuur zorgen ervoor dat de lijmkracht van cement wordt vergroot en de stenen hun sterkte behouden.

Visie gestoeld op bewuste keuzes

Activators anders dan cement zijn zo mogelijk nog schadelijker voor mens en milieu. Andere activators vragen een hoog percentage poederkoolvliegas (afkomstig uit kolencentrales). Deze grondstof wordt schaars en kan op middellange termijn niet aan de vraag voldoen. MBI gebruikt daarentegen een schoon restproduct en ontwikkelt door op de activator die de binding hiervan maximaal benut in combinatie met andere schone vulstoffen.

Duraton®

MKI-waarde

Beton is een zeer innovatief materiaal en nog volop in ontwikkeling om de milieukosten verder naar beneden te brengen. Met de nieuwe receptuur Duraton® durven wij op basis van cijfers te stellen (de MKI-waarde) dat onze betonstraatstenen een duurzame keuze is, voor nu en in de toekomst. Bij ons receptuur letten wij ook op de combinatie van grondstoffen: de stenen moet immers ook circulair blijven.

Er zijn verschillende keuzes die bij de productie bijdragen aan een lagere CO2: groene stroom, biobased materialen, gerecyclede en alternatieve grondstoffen, alternatieve bindmiddelen of combinaties hiervan. Maar er zijn ook andere componenten die meewegen in het bepalen van milieubelasting: levensduur, cost of ownership, beschikbaarheid grondstoffen op de lange termijn en circulariteit (inclusief milieu-impact van het circulair maken). Alle aspecten bij elkaar opgeteld en gewogen zeggen pas daadwerkelijk iets over duurzaamheid!

Een uniforme meetmethode als MKI is de enige manier om te weten waar producten op de trap naar het klimaatdoel staan. Daarom kan MBI ten allen tijde voorzien in de MKI-waarden van een product. Zo vergroten we niet alleen de transparantie naar de opdrachtgever toe, maar stimuleren we onszelf om altijd te streven naar nóg meer verduurzaming.

Samenwerking om resultaat te bereiken

Aan onze buiten-leefomgeving werken wij samen! Niet alleen met onze partners die de fysieke producten verkopen en verwerken. Vooral samenwerken met de ontwerpers die richtinggevend zijn en aan de basis staan van verandering. MBI omarmt verandering omdat dit duurzame en toevoegende waarde in de productontwikkeling oplevert. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat concrete vraagstelling van opdrachtgever en ontwerper resulteert in vernieuwende en duurzame producten. Samenwerken op dit niveau geeft ons veel nieuwe inzichten en wij kunnen je helpen om jouw wensen concreet om te zetten in materialen. Binnen ons adviesteam hebben wij experts ter beschikking die zich gespecialiseerd hebben in een actueel thema.

Contact