Waterbeheer

Waterbeheer op straat

Klimaatverandering is helaas onomkeerbaar. Regenbuien worden intensiever en overtollig water kan in korte tijd veel schade veroorzaken. Hierdoor vereist hemelwaterafvoer steeds meer aandacht. Wateroverlast wordt niet per definitie veroorzaakt door (te) veel bestrating, wel door het feit dat wij hier onze bestrating en afwateringssystemen niet op aangepast hebben. Het is onze verantwoordelijkheid hier de juiste oplossingen voor aan te dragen.

Water begeleiden, bergen, afvoeren of infiltreren

Veel hemelwater in korte tijd kan voor extreme overlast zorgen als de infrastructuur hier niet op berekend is (en de daarbij komende kosten). Water heeft wel één voordeel, het is voorspelbaar en laat zich makkelijk ‘beheren’. De stroomgang van water is te voorzien, desgewenst kan het water begeleid worden middels extra hoge opsluitbanden naar afvoerpunten of naar een zogenaamd ‘waterplein’. Op locatie kan water geborgen worden in de grond waar buffers zorgen voor vertraagde afgifte van het hemelwater. Wel geldt, elke situatie is uniek en vraagt om een maatwerkaanpak. Laat u goed informeren over de mogelijkheden.

Waterpasserende bestrating en onderhoud

Bij de keuze voor waterpasserende bestrating wordt hemelwater door de voegen van de bestrating afgevoerd en – afhankelijk van het systeem – opgeslagen in de fundatie. In dit geval hoeven er geen extra maatregelen ten aanzien van waterbegeleiding of afvoerpunten te worden genomen. Bij waterpasserende bestrating hoort wel een gedegen onderhoudsplan om waterdoorlaatbaarheid op lange termijn te kunnen garanderen.

Waterbeheer is systeemdenken

Een goed waterbeheersplan bestaat altijd uit een combinatie van onderdelen. Alleen met waterpasserende bestrating heeft u nog geen oplossing, ook de fundatie dient hierop aangepast te zijn. Het type ondergrond is van groot belang. De bodem dient namelijk wel waterabsorberend te zijn., zoals een zandgrond. Een zware klei- of leemlaag maakt infiltratie van water vrijwel onmogelijk. MBI heeft een totaaloplossing voor hemelwaterafvoer ontwikkeld, bestaande uit waterdoorlatende bestrating in combinatie met een waterbergende en -afvoerende fundering. Lees meer over dit Porodrain® systeem.


Meer informatie

Heeft u vragen over waterbeheer in uw gemeente? Wij beantwoorden ze graag!

Uw naam

Uw e-mail

Uw bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.