CityHealth®

Klimaatadaptief inrichten van de buiten-leefomgeving

Of het nu gaat om de ontwikkeling van de binnenstad, kantoorlocaties of groene zones, de combinatie van bebouwing, bestrating en natuur tezamen bepaalt de uitstraling en sfeer en in nog veel hogere mate een prettige leefbaarheid. Daar waar mensen dagelijks samenkomen om te wonen, werken, winkelen en recreëren is het een uitdaging om al die functies te combineren en tevens ruimte te geven aan groen en water.

MBI is in 2021 in contact gekomen met Bert Huls en zijn compagnon Ton Niessen. Overtuigd van de meerwaarde en geïnspireerd door dit initiatief, heeft MBI input en inbreng gegeven om marktpartijen bij elkaar te krijgen om dit initiatief te lanceren. De tijd bleek er echter nog niet rijp voor. Beide partijen hebben besloten om hier verder vorm aan te geven en voor eigen rekening en risico te investeren in de ontwikkeling van het eerste handboek. Deze kan dan ook met trots medio januari 2024 gelanceerd worden voor een groter publiek.

Wens je op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen? Registreer jezelf via www.cityhealth.nu.

De verbindende factor

Bij een ‘slimme stad’ wordt al snel gedacht aan het integreren van technologieën en data. Als je denkt aan sociale samenhang, gezondheid en veiligheid dan zal de functie van bestrating waarschijnlijk niet direct bij je opkomen. Bestrating verbindt; het verbindt gebouwen, pleinen, parken en groenzones met elkaar. Daarom gaat ook hier de ontwikkeling door en wordt er naar manieren gezocht om stenen en tegels ‘intelligent’ te maken: naar verharding met toegevoegde waarde.

CityHealth®

Innovaties als waterpasserende bestrating en grastegels worden inmiddels breed gedragen. De ontwikkeling van producten die een oplossing bieden tegen hittestress, wateroverlast en meer biodiversiteit staat echter niet stil. De functie van bestrating wordt in de toekomst uniek. Natuur en beleving spelen hierin, naast functionaliteit, een belangrijke rol. Wij merken dat de markt er nu klaar voor is om met ons mee te denken met experimentele stenen of een breder eisen pakket te definiëren voor de verharding.

Binnen CityHealth® zijn er zeven klimaatthema’s volledig uitgewerkt per subthema. Binnen elk subthema hangen verschillende ontwerpprincipes. Bij elk ontwerpprincipe wordt in de tabel aangegeven hoe de voorgestelde oplossing kan uitwerken op de verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de stad. Sommige van deze thema’s kunnen direct invloed hebben op onze gezondheid, anderen zijn belangrijk voor de klimaat bestendigheid van de stedelijke omgeving of bieden extra kansen om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de stedelijke ecologie. En in enkele gevallen kunnen ontwerpprincipes ook een bijdrage leveren aan de energetische opgave van de stad; in verschillende vormen.

Advies in de voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase is het allerbelangrijkste moment van het hele project. Daar bepaal jij de sfeer, uitstraling en functionaliteit. De functie van bestrating speelt een belangrijke rol. Wij zien dat het eisenpakket voor de verharding steeds breder wordt. Daarom zijn wij als MBI graag in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de buitenruimte.

Registreer jezelf

Registreer jezelf via www.cityhealth.nu om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Producten CityHealth®