Wateroverlast voorkomen

Alles over watervriendelijke bestrating

Waterbeheer op straat blijft een actueel thema in 2016. De geschatte schade (status eind juni) is al opgelopen tot 150 miljoen Euro. Met als reactie een heel aantal anti-tegelcampagnes. Maar dat is de oplossing niet. Overheid en industrie moeten samen werken aan de verbetering. 

Er wordt continue geïnvesteerd in nieuwe wegen binnen de bebouwde kom. Hier wordt nog te weinig de aanleg van waterdoorlatende of waterpasserende bestrating overwogen. En dat is jammer want het kan significant bijdragen tot minder waterschade. Het thema ‘onderhoud’ speelt vaak mee in de overweging. Maar een iets intensiever onderhoud weegt op termijn niet meer op tegen de overlast en schade dat water kan veroorzaken.

Wat is waterpasserende bestrating?

Een goed systeem begint met een waterpasserende ‘vloerbedekking’. Het regenwater moet immers de kans krijgen langs de stenen door de voegen of openingen de ondergrond in te dringen. Vervolgend zal het door een speciaal aangelegde fundering moeten worden gebufferd en langzaam vrijkomen voor natuurlijke infiltratie. Meer informatie hierover vindt u bij ons systeem PORODRAIN®.

Het verschil tussen waterdoorlatend en waterpasserend

Hoewel de termen wel eens door elkaar gebruikt worden is er wel verschil tussen waterdoorlatend of waterpasserend. Het zit eigenlijk al in de naam verborgen. Bij waterdoorlatend kan het water echt door de steen, bij waterpasserend vloeit het er langs.

Meer weten of dit onderwerp? In juli 2016 heeft er een duidelijk artikel gestaan in vakblad Betoniek.
Download artikelmeer-info

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.