Rapport waterpasserende bestrating

Rondetafelgesprek over klimaatverandering, het afkoppelen van hemelwater en de straat als oplossing voor waterbeheer

Op 6 december 2016 mochten wij op de inspirerende locatie van Bomencentrum Nederland te Baarn een kleine groep geïnteresseerden ontvangen om op informele wijze te brainstormen over het thema “waterpasserende bestrating”. Het primaire doel van deze bijeenkomst was het uitwisselen van kennis over systeemontwerp en onderhoud en beheer in de praktijk. 

Klimaatverandering

Er is kort stil gestaan bij de effecten van klimaatverandering en gediscussieerd over risico’s en concrete oplossingen voor overheden. Verrassend feit was dat ‘stille waterschades’ al in de top 10 van verzekeraars staat.

Afkoppelen van woningen

In diverse gemeenten lozen de woningen hun hemelwater op straat. Opvallend was dat hier geen uniform beleid geldt. Ondanks de overwegend positieve ervaringen blijkt het in de praktijk moeilijk om de particulier hierbij te betrekken. Ook waterschappen spelen een rol in de mogelijkheden van waterafvoer en -opvang. Maar hierover vindt eigenlijk weinig overleg plaats. Unaniem is iedereen het er wel over eens dat publieke en private sector meer dan ooit samen moeten werken voor oplossingen.

Waterpasserende bestrating

Er is uitgebreid stilgestaan bij de aanleg én het het beheer en onderhoud van waterpasserende bestrating, waarbij een onlangs uitgevoerd afstuuronderzoek veel duidelijkheid gaf.

Deelnemers: Gemeente Houten, Gemeente Nijkerk, Gemeente Rotterdam, Gemeente Sliedrecht, Gemeente Urk, Hogeschool Amsterdam, Buro Boot, Hauraton, HB Grondstoffen,  Ingenieursbureau Kragten, Wilchem B.V.


Rapport aanvragen

Wilt u het complete verslag van dit rondetafelgesprek ontvangen? Laat dan uw e-mailadres achter en het rapport wordt u toegezonden. 

Uw naam

Uw e-mail

Opmerking (optioneel)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.