MBI over CO₂

CO₂ Prestatieladder

MBI laat zich certificeren op de CO₂ Prestatieladder

Missie

Het is onze missie om samen met onze partners een mooiere, comfortabelere en duurzamere buiten-leefomgeving te creëren als het gaat om gevels, wegen en tuinen. Dit willen wij bereiken met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu.

MBI heeft zich ten doel gesteld met een zo verantwoord mogelijk productie proces duurzame producten te maken. Dit doen wij door te investeren en innoveren. Over de afgelopen jaren heeft MBI al vele investeringen gedaan om zo min mogelijk energie, gas en brandstoffen te verbruiken. Sinds 2013 verbruiken wij groene stroom op onze vestigingen, rijden er sinds 2020 elektrische heftrucks rond op 3 van de 4 vestigingen, zijn verschillende gebouwen geïsoleerd en is er geïnvesteerd in LED verlichting.

Actie

De afgelopen jaren hebben wij op dit vlak dus zeker niet stil gezeten, maar hebben dit onvoldoende uitgedragen. Als grootste beton producent van Nederland, vinden wij het onze plicht onze rol hierin verder te vergroten en alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, aan te grijpen en bewuste keuzes te maken. Voor nu, en voor volgende generaties. Een familiebedrijf denkt ten slotte ver vooruit.

Het reduceren van CO₂ uitstoot is daarom één van de strategische speer punten van MBI. In beton zit cement en bij de productie van cement wordt mergel verhit op zeer hoge tempraturen (tot wel 1450 °C), hier komt veel CO₂ bij vrij.

Om bij te dragen aan de oplossingen voor het klimaatprobleem, reduceren we onze CO₂-uitstoot zoveel mogelijk en nemen we deel aan initiatieven om hier samen met de sector stappen in te zetten.

CO2 prestatieladder

Door ons te certificeren op de CO₂-Prestatieladder worden wij gestimuleerd onze CO₂-uitstoot nog verder te verminderen. Daarom hebben wij onze CO₂-footprint opnieuw onder de loep genomen en voor de periode 2021-2024 nieuwe doelstellingen voor CO₂-besparing opgesteld. Die staan vermeld in ons CO₂ beleidsplan.

De CO₂-Prestatieladder vraagt van ons dat we inzage geven in de CO₂-uitstoot welke wij als bedrijf veroorzaken. Door middel van de documenten op deze pagina geven wij ieder half jaar inzicht in onze CO₂-footprint, doelstellingen, maatregelen en communicatieberichten.

A. Inzicht

MBI heeft het eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik
  • Brandstofverbruik
  • Elektraverbruik
  • Zakelijke kilometers

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

B. Reductie

MBI heeft voor de reductie van CO₂-uitstoot voor de komende vier jaar het volgende doel gesteld: 18% CO₂ reductie in 2024 ten opzichte van 2020 (scope 1 & 2). Deze reductie zal plaatsvinden in scope 1. MBI verbruikt groene stroom, er is daarom geen CO₂-reductie mogelijk in scope 2. Wel zal MBI waar mogelijk actief inzetten op het reduceren van het energieverbruik. Op het gebied van Business Travel stimuleert MBI een gezonde balans tussen thuiswerken/kantoorwerken. Ook communiceren we brandstof besparingstips naar onze medewerkers die met een privé auto rijden, om de uitstoot van CO₂ te reduceren.

C. Communicatie

MBI communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan initiatieven. Lees meer over ons CO₂ reductie beleid.

D. Participatie

MBI neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten.

Wij hebben een actieve rol in de stuurgroep van het Betonakkoord. Het betonakkoord is een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei in de bouwketen. Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en bouwsector heeft samen met opdrachtgevers de afgelopen 2½ jaar routekaarten gemaakt. De belangrijkste afspraken die zijn vastgelegd in het Betonakkoord zijn: samenwerking en transparantie in de keten, het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen, 100 procent hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in dat jaar ook een vermindering van minstens 30 procent CO2‐uitstoot ten opzichte van 1990.

Ook hebben wij een actieve rol in het betonhuis en nemen we deel aan KIWA initiatieven rondom milieuprofielen voor betonnen infra producten en klimaat adaptief bouwen. Betonhuis is de aanjager van een beter verbonden Nederlandse cement- en betonindustrie. Het Betonhuis is een platform waar kennis over het materiaal beton gedeeld wordt. Ruim 200 beton (mortel)fabrieken zijn aangesloten bij Betonhuis. Het Betonhuis is er voor de cement- en betonproducenten en is hét aanspreekpunt voor vragen uit de markt over het materiaal cement, beton en haar toepassingen. Een voorbeeld van een overleg waar wij aan mee doen is de Vergadering Technische Commissie Bestrating en de BRL K11002 herziening (KIWA).

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.SKAO.nl).

CO2 Prestatieladder

Meer weten? Neem Contact met ons op.

Neem contact met ons op als meer wilt weten over de duurzaamheid van onze producten. Ons beleid is open en transparant. Op verzoek zijn MKI-waarden (milieu-kosten-indicator) van onze producten beschikbaar.

    Verzenden