Voor MBI rijdt Bouwvervoer met één vrachtwagen volledig op duurzame brandstof (HVO100)

Sinds enkele weken rijdt er één ‘MBI’ wagen op zeer duurzame brandstof (HVO100). In Den Haag ligt het eerste project dat volledig wordt beleverd met deze vrachtwagen. Op basis van meerdere duurzaamheidsaspecten heeft MBI deze opdracht gegund gekregen van de hoofdaannemer Heijmans. De levering van de materialen op een duurzame wijze was één van die aspecten.

Renewable Diesel

In plaats van het verbranden van afvalstomen maakt Neste MY Renewable Diesel er dieselbrandstof van, genaamd HVO100. Bouwvervoer tankt deze HVO100 in plaats van fossiele brandstof en zo komt er geen extra CO2 in de atmosfeer terecht. MBI neemt de volledige inzet van deze vrachtwagen af voor belevering van haar projecten.

Project van Heijmans in Den Haag

Voor MBI rijdt Bouwvervoer 157 vrachten naar één project van Heijmans in Den Haag. Deze vrachtwagen rijdt voor 100% op de alternatieve brandstof HVO100. Hierdoor wordt alleen al met het transport voor dit project, op basis van deze 157 vrachten, 37.000 kg CO2 bespaard ten opzicht van ‘standaard’ transport.

Vanwege de klimaatdoelstelling is duurzaamheid steeds vaker een vereiste bij nieuwe opdrachten, in 2030 moet de uitstoot van broeikasgas immers gehalveerd zijn. Transport is een CO2 intensieve activiteit en is daarbij ook een cruciale factor om deze doelstelling te kunnen bereiken. HVO100 is naast elektriciteit, BioLNG en Waterstof, één van de oplossingen die kan bijdragen tot een verlaging van broeikasgas.

Wat is HVO100?

Neste MY Renewable Diesel is ook aan te duiden als HVO100. De afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Het getal ‘100; achter HVO geeft aan dat het gaat om een duurzame diesel van hoge kwaliteit in de meest pure vorm (100%), niet gemixt. Daarnaast is het fossielvrij en levert een reductie van uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%.

Omdat HVO100 gemaakt is van 100% hernieuwbare grondstoffen zijn de koolstofemissies door het gebruik van hernieuwbare diesel nihil, aangezien de hoeveelheid biobased kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding gelijk is aan de hoeveelheid die de hernieuwbare grondstof eerder heeft opgenomen. Daarnaast verminderen de emissies van fijnstof met 30% en de stikstofoxiden tot 9%.

Samen maken we het verschil

Met deze alternatieve brandstof zetten de betrokken partijen een stap tot meer duurzaam bouwvervoer. De brandstof is te gebruiken bij alle moderne dieselmotoren en in elke mengverhouding. Met een kleine meerprijs kunnen we nu al een groot verschil maken.