Opening van Klimaatpaviljoen bij milieu-educatief centrum De Boswerf (Zeist)

Op 2 juni 2022 was de officiële opening van het klimaatpaviljoen op De Boswerf in het Zeisterbos. In het nieuwe klimaatpaviljoen kan iedereen zien en beleven hoe ze hun huis en tuin klimaatadaptief kunnen maken. Klimaatverandering is één van de grootste problemen op dit moment. Hetere zomers, meer buien en dat geeft veel overlast. Mensen leren hier wat ze zelf kunnen doen om dit tegen te gaan. De realisatie van dit bijzondere initiatief is te danken aan sponsoren en vrijwilligers, waaronder de gemeente Zeist en betonleverancier MBI.

Een bijzonder initiatief

De klimaatpaviljoen heeft een interessante voorgeschiedenis. Het begon allemaal als een Plek voor het Plantenasiel waar men overtollige planten kan brengen en anderen halen die voor niks op. Daar was een nieuw onderkomen voor nodig en dat had veel voeten in de aarde. Toen is Peter Bosch bij het initiatief aangesloten: “Het leek mij leuk om te tonen wat je kan doen in eigen tuin om klimaatverandering tegen te gaan. Het milieu-educatief centrum de Boswerf was hier de perfecte plek voor!” Door zijn ervaring bij onderzoeksorganisatie TNO nam Peter de juiste kennis mee om projectleider te zijn hierin. En zo begon het avontuur.

Een duurzaam, groen en gezond Zeist

Het natuur- en milieu-educatief centrum De Boswerf was de uitgesproken plek voor het klimaatpaviljoen. Deze biedt veel ruimte voor groene en sociale initiatieven en is voor iedereen toegankelijk. De Boswerf maakt deel uit van Samen Duurzaam Zeist, een beweging van inwoners en organisaties, ondersteund door de gemeente. Zij dragen elk op hun eigen manier en met hun eigen initiatief bij aan een duurzaam, groen en gezond Zeist. “Het klimaatpaviljoen sluit goed aan bij de ambities van gemeente Zeist”, aldus Annette Zwinderman van het Beheer Stedelijk Water bij gemeente Zeist.

Belang van water in de gemeente

Initiatiefnemer Peter Bosch benaderde Annette Zwinderman van gemeente Zeist met zijn plan, wetende dat zij bezig was met een initiatief om inwoners te stimuleren zelf aan de slag te gaan met klimaatkwesties. Passende bij de ambities van gemeente Zeist, sloot Annette graag bij het initiatief aan in de vorm van financiële steun en voorlichting. Annette: “Wij willen bewoners stimuleren ook mee te doen, dat is voor nu een belangrijk doel. Behalve aanpassingen aan de openbare ruimte, is het ook nodig dat de private ruimte klimaatadaptief wordt ingericht. Daarnaast is de grond in Zeist heel goed voor regenwaterinfiltratie. De volgende stap is dus: de inwoners.”

Gemeente Zeist heeft een extensief beleid rondom waterbeheer. De strategie is (hemel)water zoveel mogelijk infiltreren op de plek waar het valt. “We hebben te maken met plekken van droogtestress en op andere plekken wateroverlast. Lokaal opslaan en infiltreren van regenwater biedt een oplossing. En de helft van de buitenruimte is private ruimte. Daarom is het fijn dat men op het klimaatpaviljoen terecht kan voor real-life voorbeelden en informatie over waterbeheer in de eigen tuin”, aldus Annette. Een andere ambitie in het gemeentelijk plan ‘Klimaatbestendig Zeist’ is om dit jaar 2100m2 te vergroenen binnen de gemeente, waarbij 600m2 reeds is uitgevoerd bij het Vrijheidsplein.

Realisatie dankzij sponsoren en vrijwilligers

“De Boswerf is een heel mooi, sociaal project”, aldus Peter. De Boswerf heeft zelf geen geld. Daarom zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar sponsoren. Aan het initiatief zijn grote spelers aangehaakt zoals de provincie Utrecht en waterschap HDSR, die zeer betrokken zijn in het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte in Nederland. Daarnaast zijn ook nationale leveranciers en lokale spelers bij het initiatief betrokken. De uitvoering is voor een groot gedeelte gedaan door een aannemer en hovenier, maar ook vrijwilligers van De Boswerf hebben bijgedragen aan de inrichting.

Het klimaatpaviljoen is een mooie samenwerking tussen nationale en lokale spelers. Peter: “We gingen op zoek naar de grootste leveranciers van waterpasserende bestrating en kwamen zo bij MBI De Steenmeesters terecht. MBI is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat goed inspeelt op het thema klimaat met klimaatadaptieve bestratingsoplossingen. Waterpasserende bestrating is ten slotte een belangrijk onderdeel van de gehele waterkringloop. Daarnaast tonen we op het klimaatpaviljoen hoe je water opvangt, opslaat en infiltreert.” Daarmee laat het klimaatpaviljoen zien dat functies zoals waterinfiltratie en beloopbaarheid gecombineerd kunnen worden in waterpasserende bestrating. Voor meer toegepaste voorbeelden van klimaatadaptieve oplossingen voor je tuin, breng je een bezoek aan het klimaatpaviljoen op De Boswerf in Zeist.