Nieuwe haven in Veghel geschikt voor grote schepen

Het eerste deel van de Nieuwe Haven in Veghel is voortaan geschikt voor de ‘grote jongens’ die door het Máximakanaal richting Veghel varen. De vaarklasse-IV-schepen met een maximale lengte van 110 meter en een diepgang van ruim 3 meter kunnen hier nu aanmeren. “Doordat MBI en gemeente Veghel twee kades al hadden vervangen, kon de haven meteen ook verdiept worden tot 5,20 meter” meldt Merijn Kok van Rijkswaterstaat in het Brabants Dagblad.

Duurzame aanvoer grondstoffen

Het transport van grondstoffen vindt grotendeels per schip plaats. De productielocatie in Veghel is strategisch gelegen tussen de vaarwegen. Door de verbreding en verdieping van de Zuid-Willemsvaart kan de locatie grotere schepen met meer grondstoffen lossen. Dat scheelt 1.500 vrachtwagens per jaar en daarmee veel uitstoot van CO2 en fijnstof.

In Veghel vindt de productie van betonstraatstenen en tegels voor inrichting van de openbare ruimte plaats. Tevens is hier het hoofdkantoor gevestigd.