Sinds 2014 is MBI ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 voorziet ons van een raamwerk voor de uitvoering van ons beleid. Een externe organisatie toetst jaarlijks of wij ons duurzaamheidsbeleid correct uitvoeren en duurzaam ondernemen. Deze certificering is dan ook een belangrijk stuurinstrument. Wij zijn verheugd te melden dat ook voor dit jaar de hercertificering vlekkeloos is verlopen en wij het nieuwe certificaat in ontvangst hebben mogen nemen.

Klik hier om de pdf te openen