MBI behaalt CO2-Bewust certificaat niveau 3

 

Naar aanleiding van een toelatingsaudit op 15 november 2021 heeft MBI het CO2-Bewust certificaat niveau 3 behaald. Dit CO2-Bewust certificaat is uitgegeven door Kiwa. Kiwa is de certificerende instelling die producten en processen toetst volgens vastgestelde richtlijnen. CO2 verificatie is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. Deze MVO-diensten helpen organisaties bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Kiwa is door SKAO erkend om certificatie-audits en verificaties uit te voeren volgens de CO2 Prestatieladder en de ISO 14064.

MBI zet zich bewust in voor een duurzamer morgen. Hoe we dat doen lees je in ons CO2-beleid.

 

CO2-Bewust certificaat