Stichting ‘Betonfabrikanten Bouwblokken en Stenen’ viert 40-jarig bestaan

Stichting ‘Betonfabrikanten Bouwblokken en Stenen (BB&S), is op 26 juni 1980 opgericht. Deze stichting heeft als doel om de belangen van de betonblokken en -stenen industrie te behartigen. Metselwerk hoort in onze bouwtraditie. Het Nederlands straatbeeld is herkenbaar aan de unieke uitstraling van gemetselde stenen. Stichting BB&S draagt eraan bij dat metselwerk, in al haar facetten, ook in de toekomst mogelijk blijft. MBI is ingezetene van het eerste uur. Wij feliciteren BB&S van harte met hun 40-jarig bestaan.

Missie BB&S

BB&S is een autonome sectorvereniging binnen het Betonhuis. Een overkoepelende organisatie die zeven sectoren vertegenwoordigd in het volledige kanaal, te weten: cementproducenten, betonmortelbedrijven en betonproductenbedrijven. Hierbinnen wordt samengewerkt op het gebied van uitwisseling van niet-concurrentiële informatie, bepalen van gezamenlijke standpunten en incidenteel het uitvoeren van gezamenlijke communicatieactiviteiten. De leden van de sector Stenen en Blokken zijn ‘MBI BV’, ‘BIA Beton’ en ‘Betonwarenindustrie Dautzenberg’.

Betonblokken en -stenen: veelzijdig, functioneel en esthetisch

Betonblokken en -stenen zijn een onmisbaar bouwmateriaal. Zeer sterk, altijd betrouwbaar en eenvoudig in de verwerking. Bouwen met betonblokken is economisch maar ook duurzaam vanwege het circulaire karakter van de steen. Als geen ander materiaal kan beton op fysische eigenschappen vorm gegeven worden, denk hierbij aan specifieke akoestische of thermische waarden. De nieuwe generatie steen is tevens bijzonder esthetisch en draagt bij aan een mooiere leefomgeving.

MBI 40 jaar lid van Stichting BB&S

MBI is ingezetene van het eerste uur! Als 100% Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1945 door de heer Anton van der Meijden in Eindhoven, heeft MBI alle veranderingen in de betonsector van de afgelopen 75 jaar meegemaakt. ‘Gouden tijden’ werden gevierd en zware tijden van crisis werden overwonnen. MBI is uitgegroeid tot een grote speler op de Nederlandse markt en heeft anno 2020 vier productielocaties in Nederland en circa 350 medewerkers in dienst. Daarbij beschouwt MBI betekenisvolle samenwerking in de betonsector van groot belang.

Samenwerking gestoeld op kennis

BB&S neemt zitting in zowel het bestuur als in de technische commissie van Stichting Stapelbouw. Deze stichting heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te doen naar het gedrag van metselwerk van alle materialen, zoals: betonsteen, baksteen, kalkzandsteen en cellenbeton. In de afgelopen 40 jaar heeft stichting BB&S dan ook bijgedragen aan een groot aantal projecten.

  • Wetenschappelijk onderzoek naar metselwerkconstructies (binnen de stichting Stapelbouw) en ondersteuning van de leerstoel Stapelbouw van de TU Eindhoven.
  • Betrokkenheid bij het opstellen van beoordelingsrichtlijn 2340 voor betonmetselstenen.
  • Ontwikkelingen in de TGB Steenconstructies en de Eurocode 6.
  • Opstellen van NEN EN 771-3 Specificaties voor metselstenen.
  • Uitvoeren van een levenscyclusanalyse van gemetselde wanden met betonblokken en – stenen.