Pilotproject waterpasserende verharding

De nieuwe HerbaLinea te zien in de WaterStraat van The Green Village bij de TU Delft

Mede door het veranderende klimaat leiden fikse buien steeds vaker tot overlast. Vandaar dat bedrijfsleven en wetenschap oplossingen ontwikkelen voor het omgaan met de enorme hoeveelheden water. In de WaterStraat, een project van The Green Village bij de TU Delft, werken ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders samen aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met wateroverlast in de stad. Vanaf eind mei liggen daar de nieuwe HerbaLinea stenen, waterpasserende bestrating van MBI De Steenmeesters, op een DrainMix® ondergrond van duurzame bouwstof. Dit project is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen MBI De Steenmeesters, SUEZ, Kyoto Boost en Heros Sluiskil.

Waterpasserende bestrating

MBI, specialist in betonnen bestrating, heeft een nieuwe lijn waterpasserende bestrating in het assortiment opgenomen: HerbaLinea. MBI biedt meerdere waterpasserende bestratingsoplossingen, inclusief complete systemen, voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. In de WaterStraat zijn diverse klimaatadaptieve concepten toegepast. Waaronder de waterpasserende Drainsteen en Porodrain, ‘groene’ oplossingen als de graskei en NCB Klinkers. De primeur is de aanleg van de nieuwe HerbaLinea, die in het stadsbeeld strakke graslijnen met verharding combineert. Meer projectvoorbeelden met de HerbaLinea volgen snel op de site.

Testomgeving WaterStraat

De WaterStraat is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The Green Village. Het is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstratie. In de WaterStraat is een proefveld aangelegd met waterpasserende bestrating van MBI op een fundering van Drainmix®, een drainerende bouwstof met een vermogen om snel water te transporteren en te bufferen. Zo kan het water efficiënt via de openingen van de bestrating de grond infiltreren. Studenten aan de TU Delft gaan de komende tijd verder onderzoek doen naar de eigenschappen van het systeem.

Over MBI De Steenmeesters

MBI De Steenmeesters maakt zich hard voor een mooie, duurzame en comfortabele buiten-leefomgeving met ongewapende bestratingsmaterialen zoals betonklinkers en banden. Met bijna 75 jaar ervaring ontwikkelt MBI concepten die met de tijd meegaan. Enerzijds vanuit functioneel en esthetisch oogpunt, anderzijds vanuit klimaatbestendig oogpunt. Ook laat MBI standaard bestratingsoplossingen voorzien van afwateringssystemen.

Over SUEZ

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands (ruim 2.000 medewerkers) maakt deel uit van SUEZ. Een internationale organisatie die innovatieve en duurzame oplossingen aanbiedt voor afval en grondstoffen, energie, water en milieu. Wereldwijd verwerkt SUEZ 17 miljoen ton afval, waarmee het bedrijf 3,9 miljoen ton secundaire grondstoffen produceert en 7 terawattuur hernieuwbare energie. In Nederland zamelt SUEZ het afval in van 530.000 huishoudens en 80.000 bedrijven en instellingen. In nauwe samenwerking met klanten en partners maakt SUEZ van dit afval grondstoffen voor nieuwe producten.

Over Kyoto Boost

Kyoto Boost is een kleine organisatie die in samenwerking met andere bedrijven duurzame oplossingen ontwikkelt en implementeert in nieuwe en bestaande markten.

Over Heros Sluiskil BV

Bij Heros Sluiskil BV krijgen jaarlijks 700.000 ton AEC-bodemas een tweede leven volgens de laatste stand der techniek. Tijdens het bewerkingsprocedé van AEC-bodemas (as van verbrand huishoudelijk afval) worden metalen teruggewonnen. Ferro; ijzer, roestvrijstaal en Non-ferro; bijv. koper, lood, messing, zink maar ook edelmetalen. Deze worden op dusdanig zuivere wijze teruggewonnen dat ze rechtstreeks ingezet kunnen worden bij staalbedrijven en smelterijen en vinden op die manier hun weg terug in de circulaire economie. Van “wat over blijft” maken we secundaire grond- en bouwstoffen die ingezet worden als duurzame zand- en grindvervangers in de betonindustrie en GWW. Dit hele proces wordt: “Urban Mining” genoemd.