100% Circulair beton

De gemeenten Helmond en Eindhoven hebben de ambitie geformuleerd dat per 31 december 2018 100% van het betongranulaat uit bestratingsmaterialen weer toegepast wordt in de betonketen en de CO2-uitstoot van het toegepaste beton met 30% wordt verlaagd. Dit is vastgelegd in een convenant dat op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) is getekend door de wethouder Erik de Vries (Helmond) en Albert Venemans (Eindhoven). De gemeenten Helmond en Eindhoven hebben dit gedaan samen met 18 marktpartijen die de doelstellingen onderschrijven, waaronder MBI.

Doel van dit convenant “Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie” is om in samenwerking met de partijen te onderzoeken hoe het betonnen bestratingsmateriaal in de toekomst kan worden gerecycled en hergebruikt in nieuwe betonnen materialen en de CO2-uitstoot van het toegepaste beton zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Er gebeurt in Helmond al veel op het gebied van duurzaamheid. Helmond wil klimaatneutraal zijn in 2035. De gemeente heeft haar ambities geborgd in het Programma Duurzame en Gezonde Stad, wat onderdeel uitmaakt van de Strategische Agenda 2016-2020.

Gemeente Eindhoven heeft al in 2008 de ambitie vastgelegd om ‘energieneutraal’ te worden. Daarbovenop heeft de gemeenteraad begin 2016 in de ‘Klimaatverordening gemeente Eindhoven 2016’ vastgelegd dat de CO2 emissie van de stad teruggedrongen moet worden met 55% in 2030 en 95% in 2050 (t.o.v. referentiejaar 1990).