Duurzame bestrating

Groen levert een gezonde leefomgeving op, groen maakt ons blij. Dat is wat voorstanders ons vertellen en die met campagnes Nederland proberen te overtuigen weer te kiezen voor groen. Wij moeten ons van de andere kant ook bewust zijn dat de voorkeur voor verharding sterk geworteld is in onze huidige manier van leven. Minder vrije tijd, met meer mensen op minder ruimte en bovenal leven wij in een ‘genietcultuur’. Dat vraagt om inrichting van een buitenruimte die bij ons tijdsbeeld past.

Verharding is onderhoudsarm, kent een lange levensduur en maakt dat wij schoon en veilig van A naar B kunnen komen. MBI, als fabrikant van verharding, zal verstening echter niet stimuleren ter vervanging van natuur.” Liever zoeken wij naar oplossingen om grijs en groen elkaar te laten versterken”, aldus Patrick van den Tillaart (BG Manager Tuin en Bouw).

Feiten en fabels

Uiteraard is het een feit dat warmte boven stenen oppervlakten langer blijft hangen. Om te stellen dat stedelijke warmte hierdoor veroorzaakt wordt, zoals soms wordt beweerd, is niet geheel de juiste weergave. Dit heeft immers ook te maken met absorptie van de warmte door de gebouwen zelf, de in een stad aanwezige donkere materialen en relatief lage windsnelheden. Een verkoelend effect van meer groen in de particuliere tuin zal minimaal zijn. Al geven planten, struiken en bomen in een bebouwde omgeving wel een aangenaam contrast.

Het belangrijkste aandachtspunt in verharding versus groen is wateroverlast. De klimaatverandering is helaas onomkeerbaar en krijgen wij allemaal mee te maken. Regenbuien worden intensiever en overtollig water kan in korte tijd veel schade veroorzaken. Wateroverlast wordt niet per definitie veroorzaakt door (te) veel bestrating, wel door het feit dat wij hier onze afwateringssystemen op aan moeten aanpassen. Onverharde grond is hierin zeker niet de lange termijn oplossing. Dit betekent dat verschillende branches hier de handen in één moeten slaan.

MBI is actief voorstander en promotor van de inzet van afwaterings- en waterbufferingssystemen. De keuze hiervoor is op dit moment echter altijd aan de opdrachtgever. Bij overheden zien wij dat er al steeds vaker gekozen wordt voor waterpasserende bestrating, al dan niet in combinatie met opvangsystemen.

MBI richt zich ook op andere duurzame initiatieven voor ‘groene’ bestrating en werkt hiervoor o.a. samen met gerenommeerde marktpartijen.