Duurzaam beton

De gemeente Breda en bedrijven uit de betonwereld willen voortaan voor het bestraten van de Bredase wegen alleen duurzaam materiaal gebruiken. Doel: 100% hergebruik van alle betonnen bestratingsmaterialen en het aanzienlijk verminderen van de CO2-uitstoot. Dit staat in de overeenkomst “Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie” die wethouder Adank (Duurzaamheid) ondertekende op 29 april 2016, samen met MBI en diverse andere bedrijven uit de sector.

Jaarlijks laat de gemeente Breda een oppervlakte van ongeveer 20 voetbalvelden bestraten. Dit levert eenzelfde oppervlak op aan duurzaam beton. Naast circulariteit van grondstoffen ligt er binnen handbereik een potentieel aan 30% CO2 reductie. Bovendien stimuleert de samenwerking innovatie werkwijzen. De gemeente en de acht aannemers, recyclingbedrijven en betonleveranciers werken de komende 1 ½ jaar aan concrete projecten om kennis en ervaring op te doen in het recyclen van beton en het stimuleren van ‘ecodesign’ en ‘design for recycling’ om zo de markt voor hergebruik van beton te vergroten.

Meer informatie Netwerk Betonketen