Akoestiek verbeteren met geluidsabsorberende stenen

Voor een optimaal klimaat in een ruimte zijn verschillende factoren van belang, waaronder de akoestiek. Hoe minder omgevingsgeluiden, hoe beter we ons als mens immers kunnen concentreren. Ook galmgeluiden moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. De huidige bouwmaterialen (inzet flexibele wanden) zijn veelal glad en hebben weinig tot geen akoestische waarde. Muren van betonstenen bieden hier een duidelijk voordeel. Maar binnen de range betonstenen zijn ook verschillende waarden te behalen.

MBI heeft een betonsteen ontwikkeld met een mix van grind en lava. Deze speciale samenstelling van grondstoffen zorgt voor een verbeterde geluidsopname. De akoestiek van uw ruimte kan hierdoor aanzienlijk verbeteren zonder dat u andere maatregelen hoeft te treffen.

Meer informatie / testrapportage opvragen