Laagwatertoeslag

Hoge scheepstransportkosten door laagste waterstanden ooit

Op dit moment wordt onze industrie geconfronteerd met extreme transportkosten vanwege lagere waterstanden in de rivieren. Inmiddels zijn de laagste waterstanden ooit gemeten en naar verwachting duurt het nog enkele maanden voordat schepen weer een normaal laadniveau kunnen vervoeren. Regelmatig wordt er 70% minder geladen dan gebruikelijk. Dit heeft een aanzienlijk effect op de aanvoer van onze grondstoffen, die voor het grootste gedeelte via water worden aangevoerd. Alternatieve transportmethoden, zoals per as en spoor, zijn helaas sterk kostenverhogend.

Omdat er nog geen zicht is op het einde van deze situatie zien wij ons genoodzaakt deze kosten door te berekenen door middel van een laagwatertoeslag. Onze relaties hebben hierover een schrijven ontvangen. Meer informatie kunt u op vragen bij uw accountmanager.


Aannemer kan rekening lage waterstanden bij opdrachtgever neerleggen

“Onvoorziene omstandigheid”

Dat sprake is van extreme omstandigheden behoeft geen uitgebreid betoog. Juridisch gezien valt dit te kwalificeren als een kostenverhogende omstandigheid. Wettelijk is de kostenverhogende omstandigheid geregeld in artikel 7:753 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de UAV is het geregeld in paragraaf 47. Uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw laten zien dat extreem lage waterstanden als onvoorziene omstandigheid worden aangemerkt in de zin van par. 47 UAV. Lees verder op de website van Cobouw


Laagwatertoeslag december

Voor het berekenen van de laagwatertoeslag worden 5 meetlocaties in de Rijn* genomen. De waterstand van deze locaties gezamenlijk bepaalt de hoogte van de toeslag. Wij nemen hiervoor de gemiddelde waterstand van 6 weken tot 2 weken voor ingangsdatum. Voorbeeld: de toeslag van december wordt bepaald door de waterstanden van 16 oktober tot en met 15 november. 

Voor december 2018 hanteren wij een toeslag van Eur 3,50 per ton. Ga naar actueel overzicht.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.