Actuele laagwatertoeslag

Actuele laagwatertoeslag MBI

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de actuele laagwatertoeslag.

Voor het berekenen van de laagwatertoeslag worden 5 meetlocaties in de Rijn* genomen. De waterstand van deze locaties gezamenlijk bepaalt de hoogte van de toeslag. Wij nemen hiervoor de gemiddelde waterstand van 6 weken tot 2 weken voor ingangsdatum. Voorbeeld: de toeslag van december wordt bepaald door de waterstanden van 16 oktober tot en met 15 november. 

Voor december 2018 hanteren wij een toeslag van Eur 3,50 per ton.

Voor januari 2019 hanteren wij een toeslag van Eur 0,88 per ton. 

De toeslag voor de maand februari wordt op 17 januari bekend gemaakt. 


Berekening januari

Peilstanden in centimeters Afwijking
Gebied Plaats Minimum peil vaarroute Gemiddeld 16/11-15/12 Afwijking t.o.v. peil % aandeel in berekening % aandeel in cm
Bovenrijn Maxau 450 377 -73 12,5% -9
Bovenrijn Kaub 180 85 -95 12,5% -12
Middenrijn Keulen 221 156 -65 25,0% -16
Benedenrijn Ruhrort 280 240 -40 25,0% -10
Rijn Millingen 300 211 -89 25,0% -22
Gemiddelde laagwaterstand meetpunten MBI in cm -70

Berekening december

Peilstanden in centimeters Afwijking
Gebied Plaats Minimum peil vaarroute Gemiddeld 16/10-15/11 Afwijking t.o.v. peil % aandeel in berekening % aandeel in cm
Bovenrijn Maxau 450 330 -120 12,5% -15
Bovenrijn Kaub 180 41 -139 12,5% -17
Middenrijn Keulen 221 87 -134 25,0% -34
Benedenrijn Ruhrort 280 170 -110 25,0% -28
Rijn Millingen 300 175 -125 25,0% -31
Gemiddelde laagwaterstand meetpunten MBI in cm -125

* De prijs voor het scheepstransport in Nederland wordt voor een groot gedeelte bepaald door de waterstand van de Rijn. Bekijk actuele waterstanden.


Berekening laagwatertoeslag MBI

Gem. afwijking waterpeil in cm Toeslag per ton
≥ -/- 100 Eur 3,50
≥ -/- 75 <-/-100 Eur 2,63
≥ -/- 25 < -/-75 Eur 0,88
≥ -/-1 < -/- 25 Eur 0,04

Meetlocaties op de kaart


 


Aannemer kan rekening lage waterstanden bij opdrachtgever neerleggen

“Onvoorziene omstandigheid”

Dat sprake is van extreme omstandigheden behoeft geen uitgebreid betoog. Juridisch gezien valt dit te kwalificeren als een kostenverhogende omstandigheid. Wettelijk is de kostenverhogende omstandigheid geregeld in artikel 7:753 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en in de UAV is het geregeld in paragraaf 47. Uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw laten zien dat extreem lage waterstanden als onvoorziene omstandigheid worden aangemerkt in de zin van par. 47 UAV. Lees verder op de website van Cobouw


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.