De veiligheidsregels op de terreinen

De veiligheidsregels op de terreinen zijn herzien en aangescherpt:

Betreden MBI-terreinen.

 1. Op alle MBI  terreinen wordt altijd en overal fluorescerende bovenkleding gedragen, dus ook op de looppaden.
  Voor medewerkers van kantoren stelt MBI een fluorescerend hesje beschikbaar. Zorg dat je altijd wordt gezien!
 1. Op alle terreinen worden altijd veiligheidsschoenen met stalen neuzen gedragen met uitzondering van wanneer men zich begeeft op de groene looppaden en de oversteekplaatsen.
 1. Voor groepen, zoals MBI-bezoekers, klanten en leerlingen van scholen, wordt een uitzondering gemaakt daar waar het aantal groter is dan 3 personen.

Op alle terreinen wordt door derden altijd en overal fluorescerende bovenkleding en veiligheidsschoenen met stalen neuzen gedragen. De MBI-medewerker die de afspraak met derden heeft gemaakt, is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en registratie voor die tijd dat de bezoeker(s) aanwezig zijn binnen de MBI-gebouwen, werkplaatsen, magazijnen en op terreinen van MBI.

Als de bezoekersgroepen groter zijn dan 3 personen vervalt de verplichting van het dragen van veiligheidsschoenen, indien wordt voldaan aan de volgende spelregels:

 • Dag vooraf aan het bedrijfsbezoek zal de ontvangende manager dit melden bij hoofd terrein en plantmanager van te bezoekende plant, die op hun buurt tijdens het ochtendoverleg dit zullen meenemen en hun medewerkers hierover informeren.
 • De groepindeling mag niet groter zijn dan 7 personen.
 • De groep dient fluorescerende bovenkleding te dragen.
 • De groep dient altijd onder begeleiding te zijn van een MBI-medewerker.
 • De groep moet zich aan de looproutes houden, die duidelijk op informatieborden, en via belijning op terrein en in de fabrieken zijn aangegeven.

Voor derden, transporteurs, leveranciers, aannemers, inleen-, onderhoud- en uitzendpersoneel, die in opdracht van de MBI-organisatie geplande werkzaamheden uitvoeren, wordt geacht dat zij alle veiligheidsregels in acht nemen die zijn vastgelegd in werkvergunningen en veiligheid-, welkominstructies. 

Snelheid. 

 1. Op alle terreinen geldt voor álle voertuigen een maximumsnelheid van 15 km per uur. 

Mobiele telefoongebruik.

 1. De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit ons leven. Ook op het werk hebben wij een mobiele telefoon bij en maken wij daar gebruik van. Naast het voordeel van altijd bereikbaar zijn heeft het enkele nadelen die wij van een kader willen voorzien.
  1. Op alle terreinen zijn bestuurders van voertuigen verplicht, indien nodig, handsfree te bellen (mobiele telefoon, portofoon, etc.) of alleen te bellen als men volledig stilstaat en de werkzaamheden hebt stilgelegd.  Ook wanneer men handsfree belt, ligt de focus niet helemaal bij het besturen van het voertuig. De wet die wordt gehanteerd bij incidenten is de Nederlandse verkeerswet.
  2. Op MBI terrein dient mobiel bellen/internetten tot het zakelijk gebruik te worden beperkt.

Met vriendelijke groeten,

Erwin Aarts
Logistiek Manager

Reageren is niet mogelijk