Waterpasserende bestrating

Waterpasserende bestrating

Het thema water is op dit moment erg actueel. Hemelwater dat op verhardingen valt wordt traditioneel in kolken verzameld en afgevoerd met behulp van riolering. De regenbuien worden echter steeds intensiever, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Ons rioleringsstelsel is hier niet op berekend. Daarnaast is het ook niet meer wenselijk om al ons regenwater af te voeren naar het riool. Schoon water hoeft immers niet gezuiverd te worden en mag zo terug worden gegeven aan de natuur.

Afkoppeling van regenwater

Als gevolg hiervan is het logisch dat het overheidsbeleid gericht is om schoon (hemel)water niet meer af te voeren naar het rioolstelsel, of in ieder geval zo min mogelijk. Afkoppeling van hemelwater wordt dit genoemd. Bij de afkoppeling dient wel rekening te worden gehouden met piekbelastingen om waterschade te voorkomen. Het overtollige water zal moeten worden begeleid en/of tijdelijk opgevangen. Wateroverlast zullen wij soms niet aan ontkomen, maar waterschade moeten wij zeker voorkomen. Hierbij heeft het gebruik van waterpasserende bestrating grote voordelen. Het regenwater wordt op de plaats waar het valt direct afgevoerd naar de ondergrond. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast af. Uiteraard dient ook de ondergrond aangepast zijn om infiltratie te bespoedigen.

Op deze pagina treft u informatie aan over onze waterpasserende stenen, voor een totaaloplossing verwijzen wij u u graag naar ons Porodrain®-systeem.


drainsteen-waterpasserend

Drainsteen

De drainsteen van MBI is een betonstraatsteen – keiformaat dikte 8 cm – welke op de streklagen is voorzien van twee sleuven en op de kopse kanten voorzien is van één sleuf. Deze zes sleuven per steen zorgen ervoor dat deze betonstraatsteen een erg groot waterpasserend vermogen bezit. U herkent deze betonstraatsteen onmiddellijk wanneer deze toegepast is door het uitgesproken voegenpatroon.

De drainsteen heeft een waterpasserend gehalte van ca. 586 tot 2.500 liter per seconde/per hectare afhankelijk van het gebruikte voegmateriaal. De drainbetonstraatsteen voldoet aan de eisen zoals gesteld in de NEN-EN 1338  alsmede de DIN 18130 (Wasserdurchlässigkeitsbeiwert für Pflasterbeläge aus Pflaster-steinen mit aufgeweiteten Fugen). De drainsteen is leverbaar in diverse kleuren en deklaagsamenstellingen, beter bekend als onze GEO-texturen. (Op naast staande foto is de toplaag tevens voorzien van reflectie materialen.) De drainstraatsteen is uiteraard machinaal te verwerken.

Bij de verwerking van waterpasserende bestrating is het noodzakelijk dat deze strak wordt gestraat en dat de uitsparingen goed worden gevuld met drainerend voegmateriaal. Een goed onderhoudsplan is noodzakelijk om dichtslibben van de voegen te voorkomen. Uiteraard kunnen wij u op al deze facetten adviseren.


Porodrain-steen

Porodrain-StrettoHet kenmerk van de Porodrain-steen is de wigvormige verdikking aan de streklagen en de kopse kanten. Deze betonstraatsteen heeft het formaat 21×10,5x8cm.  Dit betreft het buitenformaat, gemeten van de onderkant waar de stenen tegen elkaar sluiten. Door de vorm van de stenen in combinatie met de voegen ontstaat een erg groot waterpasserend vermogen.

De Porodrain-steen is leverbaar in diverse kleuren en deklaagsamenstellingen. Tevens is de Porodrain-steen machinaal te verwerken. Ook hier geldt dat de voegen opgevuld moeten worden met drainerend voegmateriaal. Een goed onderhoudsplan is noodzakelijk om dichtslibben van de voegen te voorkomen. Uiteraard kunnen wij u op al deze facetten adviseren.


Projectreferentie

Onderstaande carpool-plaats is voorzien van de MBI Drainsteen, waarbij door het kleurgebruik een duidelijk onderscheid is gemaakt tussen de rijbanen en de parkeervlakken. Uniek is dat deze waterpasserende betonsteen tevens voorzien is van lichtreflecterende pigmenten ter verhoging van de zichtbaarheid en veiligheid.


 Adviesgesprek aanvragen

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten voor een passend advies. In samenwerking met onze partners op het gebied van fundering en afwateringstechnieken kunnen wij een passend advies voor u opstellen, inclusief berekening voor de benodigde opbouw van het systeem.

Uw naam

Uw e-mail

Uw bericht

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.