Gewassen beton

Gewassen beton (toplaag textuur)

De MBI-steen is opgebouwd uit een onderlaag en een toplaag. De toplaag wordt op een zodanige manier op de onderlaag aangebracht dat een menging ontstaat waardoor een optimale hechting plaatsvindt en de toplaag en onderlaag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De onderlaag is samengesteld uit cement, zand en een toeslagmateriaal in de vorm van grind of gebroken split.

De toplaag met een gemiddelde dikte van 10 mm is samengesteld uit fijn zand, kleurecht natuurlijk materiaal en cement. Na bewerking van de toplaag door middel van een speciaal wasproces (gewassen beton genoemd) bestaat het zichtvlak van de GeoColor steen uit kleurecht natuurlijk materiaal van verschillende gradaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.