GeoSilent

Geluidsreducerende bestrating GeoSilent

GeoSilent is een geluidsreducerende bestratingsoplossing en uitermate geschikt voor stedelijke gebieden en dorpskernen. Het geluidsreducerende effect is te danken aan de speciale oppervlaktextuur met kleine openingen. Voldoende verkeersbelasting zorgt dat de textuur open blijft en minimaal onderhoud vraagt. De geluidsreducerende werking blijft hierdoor voor lange tijd gegarandeerd. De toplaag van gebroken, natuurlijke materialen staat tevens garant voor blijvend mooie kleuren. Bekijk hier alle kleuren

Wegdekcategorie ‘stille elementenverharding’

GeoSilent is een geluidsreducerende betonstraatsteen dat toebehoort aan wegdekcategorie 10 ‘stille elementenverharding’. CWegdek is een methode voor het berekenen van verkeerslawaai en geluidsbelasting voor woningen. Reeds in 1997 beschikte MBI met GeoSilent over deze normering [Rapportage 2002]. In 2012 is de normering aangepast waarin ook het verouderingspercentage is meegenomen. Hierbij wordt uitgegaan dat de bestrating langer in gebruik is dan 75% van de levensduur. Ook hierbij voldoet deze geluidsreducerende bestrating aan wegdekcategorie 10 voor lichte motorvoertuigen/personenauto’s [Rapportage 2015].

Aandachtspunten

Stilte wordt bepaald door het oppervlak van de steen, de bestratingswijze maar ook de vlakheid van het wegdek. Het geluid wordt immers veroorzaakt door band-wegdek contact. Een goede en stevige fundering is noodzakelijk voor een vlak rijwegoppervlak. Keperverband wordt geadviseerd, omdat de stenen beter in verband blijven liggen. Bovendien komt de band dan niet recht op de voeg.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met onze adviseurs. Zij helpen u graag op weg.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.