Omgevingsbeleving

Omgevingsbeleving

Beleving is een persoonlijk gevoel en voor ieder mens verschillend. Maar één ding is een vaststaand feit, onze leefomgeving is van invloed op ons welbevinden. Inrichting van de openbare ruimte dient zowel vanuit het functionele als uit het emotionele aspect benaderd te worden. Door te spelen met formaat, kleur en textuur speelt bestrating hierin een belangrijke rol.

Binnenstedelijke herstructurering

Er spelen een hoop actualiteiten op het gebied van binnenstedelijke herstructurering. Verouderde bedrijventerreinen die verplaatst moeten worden naar de rand, leegloop van winkelstraten en herontwikkeling van oude woonwijken. De bestrating is – letterlijk en figuurlijk – de verbindende factor. Het verweeft centrum, woonwijken en industrie aan elkaar. Het heeft een belangrijke functionele maar ook een esthetische rol. In de ontwikkeling van de straatstenen is er de laatste jaren dan ook veel gebeurd op gebied van formaat, kleur en textuur. Steeds vaker zien we ook de toepassing van geluidsreducerende bestrating.

Aandachtsgebieden

Stadscentra kampen met een leegloop van winkelstraten. Dit is een probleem voor de detailhandel maar zeker ook voor de overheid. Hoe krijgen wij bewoners weer terug naar het centrum? Voldoende parkeergelegenheid, mooie en gezellige pleinen en straten. Creëer beleving en sfeer!

Toenemende bevolkingsdichtheid vraagt om nieuwe bestratingsvormen. Ecologisch evenwicht wordt steeds belangrijker in het vraagstuk hoe de overheid kan blijven voorzien in de noodzakelijk voorzieningen voor onze mobiliteit. Grijs en groen worden meer met elkaar verweven. Ook vanuit het besef dat groen een wezenlijke “feel good factor” is. (Lees meer over ecologische verharding).

Ook klimatologische veranderingen hebben effect op de inrichting van onze leefomgeving. Niet voor niets is iedereen inmiddels bekend met de campagne “Nederland leeft met water”. Wij willen met droge voeten van A naar B, ook als het stort regent. Het waterbeheer op straat heeft ook grote invloed op de omgevingsbeleving.

 


Inspirerende straatbeelden hebben wij gebundeld in onze uitgave Meesterwerken [download]!

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.