Ecologische inrichting

Ecologische inrichting

Bij ruimtelijke inrichtingsvraagstukken dient rekening te worden gehouden met de natuur. De natuur is een belangrijk aspect voor ons als mens, zelfs noodzakelijk voor ons voortbestaan. Aan de andere kant groeit onze bevolking en daarmee neemt de behoefte aan verharding jaar naar jaar toe. Mobiliteit is immers ook noodzakelijk.

Ecologisch gaat verder dan duurzaam

Duurzaam ondernemen is een pré voor MBI. De betonindustrie in het algemeen heeft immers een grote invloed op de ecologische footprint. Innovaties op dit gebied zijn o.a. het gebruik van CemSaver, waarmee wij het gebruik van cement kunnen beperken. Of de hergebruik van 30% gerecyclede materialen in ons kernbeton. Ecologische inrichting gaat nog verder. In dit principe gaan wij ervan uit dat de natuur voorrang heeft en zo min mogelijk belemmert wordt in haar groei, dat biodiversiteit bevorderd wordt.

Groene verharding

In Nederland is ca. 13 procent van de bodem in gebruik voor woningen, bedrijfsterreinen, wegen, spoorlijnen en andere vormen van bebouwing. Ons wegennet bedraagt zo’n 135.000 kilometer [Wikipedia], en dit groeit nog steeds. Bestrating is onlosmakelijk verbonden met bevolkingsgroei en economische vooruitgang. Bij een verantwoorde, ecologische inrichting zoeken wij naar de combinatie van grijs en groen. Geen concurrenten van elkaar maar twee elementen die elkaar kunnen versterken en oplossingen bieden voor hittestress, wateroverlast en biodiversiteit; verharding met ruimte voor wateropslag, groene voegen, luchtzuiverende stenen, om een paar voorbeelden te noemen.


Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op dit gebied? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

 

Ik heb interesse in:

 


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.