HerbaLinea: klimaatadaptieve bestratingsoplossing

MBI introduceert een nieuwe lijn waterpasserende bestrating

MBI neemt een nieuwe lijn waterpasserende bestrating in productie: HerbaLinea. Deze bestratingsoplossing komt in twee varianten en valt onder ‘New City Design’. Een nieuw concept voor het inrichten van stedelijke gebieden, waarbij functionaliteit en esthetiek samenkomen. Dit vertaalt zich in een stijlvolle bestratingsoplossing, nagenoeg in elke kleur uit te voeren.

Waterpasserende steen

Herba Linea waterpasserende straatstenen

Klimaatadaptief inrichten

Wegens klimaatverandering heeft Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien. In korte periodes valt soms een enorme hoeveelheid regen, wat efficiënte afvoer vereist. Klimaatadaptief betekent voor gemeenten dat hemelwater geen waterschade aanricht en dat inwoners zo min mogelijk wateroverlast ervaren. Hiervoor bestaan normen voor boven- en ondergrondse waterafvoer. Deze worden beïnvloed door o.a. waterdoorlaatbaarheid, grondwaterstand, beschikbare ruimte, lozingspunten en verharding. In gebieden waar waterdoorlaatbaarheid van de grond relatief groot is, maakt waterpasserende bestrating deel uit van de oplossing.

Nieuwe waterpasserende betonsteen

De nieuwe lijn bestaat uit HerbaLinea H2O en HerbaLinea vlak. HerbaLinea H2O is een betonstraatsteen met openingen aan één zijde. Het open profiel van de betonsteen verbetert waterafvoer en geeft ruimte aan groen. Doordat de steen drie nokken heeft is de HerbaLinea gemakkelijk in zowel lineair- als elleboogverband te leggen. HerbaLinea Vlak is de gesloten uitvoering van de steen. Samen vormen ze een stijlvolle en klimaatadaptieve oplossing voor opritten, parkeerterreinen, stadspleinen en -straatjes.  

Meer weten? 

Voor meer informatie over mogelijkheden en advies neemt u contact op met één van onze adviseurs.  

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.