Gardenista Actie

Meld u hier óf via de @mbituin Facebook pagina aan om kans te maken op 2 gratis Gardenista tickets! De winnaars zullen aan het einde van de actieperiode bekend worden gemaakt via de @mbituin Facebook pagina. Degenen die zich via onderstaand formulier aanmelden, zullen per e-mail bericht ontvangen als ze winnen.

Lees hieronder de volledige actievoorwaarden.

ACTIEVOORWAARDEN “Gardenista Actie”

In samenwerking met Gardenista verloot MBI B.V. 6 x 2 tickets voor het Gardenista tuinevent op 15-19 mei 2019

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ‘Gardenista Actie’ (hierna: de “Actie”) die MBI B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Veghel, in geschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 16040552 (hierna: “MBI”) organiseert van 30-5-2019 tot uiterlijk 10-5-2019 12:00 uur (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. MBI behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar marketing@mbi.nl.

Artikel 2: Speelwijze

Om tickets te bemachtigen, like het bericht waarin de actie wordt vermeld op de @mbituin Facebook pagina en tag (vermeld) degene waarmee u wilt gaan in de reacties onder het bericht. Heeft u geen Facebook profiel, vul dan het formulier op deze pagina in met: uw volledige naam en e-mail adres. Maximaal 1 inzending per deelnemer.

Artikel 3: Deelname

 1. Alle particulieren woonachtig in Nederland of België ten tijde van de actie kunnen deelnemen aan deze actie, mits zij 18 jaar en ouder zijn.
 2. MBI mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij MBI het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens MBI, Gardenista of derden.

Artikel 4: Gebruik gegevens

 1. MBI zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop MBI de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de MBI Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de MBI website).
 2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer MBI toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
 3. De door deelnemers verstrekte persoonsgegevens kunnen verzameld worden ten behoeve van MBI door de marketingafdeling van MBI, tot maximaal 1 maand na afloop van de Actieperiode.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. MBI, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of door MBI ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die MBI aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare bouten in door MBI openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen MBI niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor MBI in het leven roepen.

Artikel 6: Slotbepalingen

MBI B.V. is onderdeel van de MBI Groep. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MBI.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.